Bog mi daje, Bog mi uzima, samo tebe neka mi ne oduzima, sve sto sada imam, to si ti, moja jedina i najveca ljubavi!