Dobro jutro!Narucili ste budjenje?Podsjeaamo vas da za ovu poruku dugujete jedan poljubac.Kamata je velika i zato izmirite svoje obaveze na vrijeme!