Negdje u daljini pogled mi se gubi, negdje u daljini moje srce ljubi. Prolazi mi mladost i u ceznji vene daleko si daleko od mene.