Prema članu 24.,odluka3,stav 1,tačka 5 zakona o sexu,osuđujem te na doživotnu robiju u mom krevetu.Protiv ove odluke ne može se uložiti žalba!!!