voljeti nekoga, a ne biti s njim, isto je kao biti kažnjen, a ne biti kriv