Oxidian

Savjeti

Izrada web stranica

Izrada web stranica je dosta kompleksan posao, ukoliko ga želite odraditi kako treba. Za sve postoje prečaci, pa tako postoje prečaci i kod izrade web stranica, nažalost, većina web stranica se izrađuje korištenjem tih prečaca. Na taj način tvrtka koja Vam izrađuje stranice štedi na vremenu a naplaćuje Vam istu cijenu kao da je odradila kompletnu izradu web stranice prema pravilima struke. Ovdje treba biti pošten i reći da nisu tvrtke koje izrađuju web stranice same krive za ovakvo stanje stvari, dosta često se događa da klijent čeka do zadnjeg mogućeg trenutka pa tada traži da se web stranica izradi u što je moguće kraćem roku. Tada tvrtka koja izrađuje stranicu nema druge mogućnosti nego izbaciti neke aktivnosti, koji bi inače radila, kako bi završila stranicu u definiranom roku. Kako se rade web stranice u Wixu pročitajte u drugom članku.

Informacijski dizajn

Primjer korištenja prečaca kod izrade web stranica je uzimanje gotovog predloška te implementacija istog bez ikakve izmjene osim dodavanja sadržaja. Da se razumijemo, i predlošci imaju svoju svrhu i mogu se koristiti kod izrade web stranice ukoliko se ne preskoče glavne faze kod izrade, no to u većini slučajeva kod izrade web stranica sa predlošcima nije slučaj. Tada se događa da takva stranica nema nikakve rezultate, nije optimizirana za ciljanu grupu korisnika jer se nikad nije napravilo istraživanje koja je to grupa korisnika, pa stranice postoje samo radi sebe i predstavljaju trošak.

Ukoliko želite da Vaša web stranica ostvari definirane ciljeve i da bude investicija koja će se isplatiti, trebate slijediti određenu metodologiju kod izrade web stranica. Slijedećih nekoliko mjeseci napisat ćemo seriju članaka putem kojih ćemo u potpunosti predstaviti svoju metodologiju za izradu web stranica. Sada se sigurno pitate, pa zašto bi odavali nešto što smo razvijali dugi broj godina i na stotinama uspješnih projekata? Odgovor je vrlo jednostavan, želimo Vas upoznati sa pravilnim načinom izrade web stranica bez obzira da li ćete web stranicu izrađivati kod nas ili kod neke druge tvrtke. Pridržavajući se pravilnog načina izrade web stranica ostvarit će se definirani ciljevi stranice te će Vam stranica biti investicija koja donosi novi posao tj. da zarađuje, a ne da radi trošak.

Optimizacija za tražilice

Izrada optimiziranih članaka za web stranice

Optimizaciju web stranice možemo podijeliti u dvije kategorije:

  • Onpage SEO – stvari koje radimo na web stranici da bi bolje rangirala kod pretraživača. Ovaj članak je usmjeren isključivo na Onpage optimizaciju. Prvenstveno na stvari na koje treba pripaziti kod izrade web stranice.
  • Offpage optimizaciju – stvari koje radimo izvan domene web stranice.

Onpage optimizacija HTML tagovi bitni kod izrade optimiziranih stranica: ]

  • Title – najvažniji tag na stranici, naslov stranice trebao bi sadržavati ključnu riječ pojam/izraz, kao prvu riječ, ukoliko nije moguće da title bude prva riječ tada je bitno da bude što bliže početku naslova.
  • Meta description – iako nije jedan od faktora koji će tražilice uzeti kod rangiranja stranice za pojedinu ključnu riječ, važan je zbog toga jer će tražilica uzeti tekst (do određenog broja znakova) koji se nalazi se unutar meta description taga i prikazati ga kod ispisa rezultata. Testiranja su pokazala da da će kvalitetan tekst poboljšati click-trough rate za stranicu kod ispisa rezultata.
  • Meta keywords – obezvrijeđen tag kojeg su tražilice izbacile iz svojeg algoritma, danas je ovaj tag totalno nebitan. Međutim google i dalje gleda da li je popunjen i što se nalazi u njemu, iz toga razloga nije dobro stavljati generičke keyworde koji će se pojavljivati na svakoj stranici jer će google to prijaviti kao grešku u google search konzoli.
  • Meta robots – tag koji onemogućuje robotima da uzimaju određene stranice i stavljaju ih u svoj indeks. Znači da možete zabraniti tražilici da indexira određene stranice, samim time stranice se ne ispisuju kod pretrage.
  • Ostali Meta tagovi – postoji još nekoliko standarda prema kojima bi mogli raditi meta podatke na stranici (npr. Dublin Core koji je popularan u knjižničarskoj zajednici), međutim oni ne daju nikakav rezultat što se tiče bolje pozicioniranosti stranice kod ispisa rezultata pa ih se zasada ne koristi.
  • URL Dužina – kraći URL bolje kotira na tražilicama, te je veća vjerojatnost da će se kopirati tj. postavljati na druge stranice.
  • Lokacija – što je ključna riječ bliže domeni, to bolje. U primjeru www.oxidian.hr/izrada-web-stranica bit će bolje od www.oxidian.hr/category/izrada-web-stranica/.
  • Razdjelnike riječi – crtice su još uvijek glavne za razdjeljivanje riječi kod naziva linkova. Znači bolje će kotirati stranica koja se zove www.oxidian.hr/izrada-web-stranica nego stranica koja se zove www.oxidian.hr/izrada_web_stranica . Znači u nazivima stranica uvijek koristiti znak „-“, umjesto znaka „_“.

Izrada optimiziranih članaka za web stranice – 2 dio

Tagovi koji se nalaze unutar taga nemoguće je odrediti točan broj ponavljanja ključne riječi u tekstu, no prema našim istraživanjima ključna riječ trebala bi se pojavljivati oko 2 – 3 puta na kraćim stranicama, 4 – 6 puta na dužim stranicama.

Gustoća „ključne riječi“ – gustoća ključne riječi mjeri se na način da se broj ključnih riječi u nekom tekstu stavi u odnos sa ukupnim brojem riječi u tom tekstu te tada izračuna koliko je to postocima. Znači ako tekst ima 100 riječi, a u tom tekstu je upotrijebljeno 10 ključnih riječi tada je gustoća ključne riječi 10%. Iako postoji mnogo članaka o tome koliko je optimalna gustoća ključnih riječi, ona je u stvarnosti totalno bezvrijedna jer ju ne izračunava sam google. Naravno da postoji mogućnost da stranica na kojoj se više puta spominje ključna riječ kotira bolje od one na kojoj se manje puta spominje ta ista ključna riječ, međutim to nije pravilo.

Varijacije „ključne riječi“ – iako za ovo ne mogu jamčiti, smatra se da ima utjecaj na ranking stranice kod ispisa rezultata. Varijacija ključne riječi radi se na način da se iz „glavne“ ključne riječi izvede nekoliko varijacija koje se spominju kroz tekst, npr. Ukoliko optimizirate stranicu za ključnu riječ „aplikacija za skeniranje“ tada bi jedna od varijacija ključne riječi bila „program za skeniranje“. Kroz tekst bi se barem 2 – 3 puta trebalo upotrijebiti varijaciju ključne riječi. H1 tag – za H1 tag se je odavna mislilo da ima veliku važnost kod on-page optimizacije. Međutim studije su pokazala da je sama važnost H1 taga daleko precijenjena, te da on nema ni približnu važnost koja mu se daje.

Međutim ja bih i dalje preporučio da koristite glavnu „ključnu riječ“ na tekstu gdje to god možete, ako već ne zbog optimizacijskih razloga onda zbog semantičkih.

H2/H3/H4/Hx – nemaju apsolutnu nikakvu važnost. Moja je preporuka da ih koristite isključivo kad morate.
Alt atribut – alt atribut je atribut koje se primjenjuje u HTML da bi se opisala slika. Ako ste ikada primijetili da kada idete iznad slike da se pojavio neki naziv, to je zato jer u tagu postoji alt atribut koji opisuje tu sliku. Iako se dosta dugo smatralo da Alt atribut nema nikakvu važnost, nedavne studije pokazale su da je iznimno važno da slika koja ide uz tekst ima ista ključnu riječ u svojem alt atributu.

Naziv slike – je glavni faktor koji će omogućiti da slika kotira visoko kod određenih pretraga. Naziv slike bi trebao biti isti kao i ključna riječ za koju se optimizira stranica.

Bold / strong – boldanje pojedinih riječi u tekstu nema više toliku SEO važnost kao što je to bilo prije, iako nije loše ako se ključna riječ jedanput bolda na stranici.

Italic / kurziv – začudo tekst koji je u kurzivu ima veću važnost od teksta koji je u boldu,tako da preporučam da se kurzivu istakne barem jedanput glavna „ključna riječ“ na stranici. Unutarnji Link anchori – zasada još nije utvrđeno da imaju neku važnost. HTML Komentari – zasada još nije utvrđeno da imaju neku važnost. Interni linkovi i lokacija u arhitekturi Web site-a Dubina Linka- što je veća konkurentnost pojedinog termina to treba biti više pozicioniran u strukturi linka, tj. tada će trebati manje klikova da se dođe do toga linka. Npr. www.oxidian.hr/izrada-web-stranica, u ovom primjeru ključna riječ „izrada web stranica“ je pozicionirana u strukturi linka, najviše što može biti pozicionirana. Broj/postotak internih linkova – ovo je jedna od stvari koje se iznimno preporuča a to je unutarnja povezanost stranice sa linkovima. Dakle svaka stranica koja se nalazi unutar neke domene trebala bi imati što više unutarnjih linkova sa te domene na tu stranicu.

Metapodaci i Google – 1.dio

Nemojte zaboraviti upisati meta podatke na svim stranicama vaše web stranice

Jedan o prvih koraka za uspješnu SEO kampanju je da se osigurate da je na web stranici sav sadržaj dostupan tražilicama. Jedanput kada naučite koji su sve prednosti i nedostaci robots.txt, robots meta tagova, 404 i sl. stvari koji onemogućavaju tražilice da vide sadržaj na stranici možete se posvetite sadržaju za koji želite da ga tražilice vide i kako da ga vide. Samo postavljanje sadržaja na web stranicu nije osiguranje da će tražilice jednostavno i brzo isti sadržaj pobrati. Prošli su dana kada je bilo dovoljno imati HTML mapu stranicu.

Google sada želi što bolje strukturirani sadržaj na stranicama, uobičajeno u XML-u da bi mogao bolje razumjeti kontekst sadržaja. Standardna XML mapa stranica Kada Vam Google nešto ponudi, bolje je da to koristite. Sa ovime na umu, prvo što trebate provjeriti je da li Vaša stranica ima XML mapu stranica u kojoj se nalaze sve stranice koje bi trebale biti javno dostupne. Ovo je elementarna stvar i svaka web stranica bi trebala imati XML mapu stranicu, međutim začudili bi se koliko web stranica ih nema. Kada Vam Google nešto ponudi, bolje je da to koristite.

Sa ovime na umu, prvo što trebate provjeriti je da li Vaša stranica ima XML mapu stranica u kojoj se nalaze sve stranice koje bi trebale biti javno dostupne. Ovo je elementarna stvar i svaka web stranica bi trebala imati XML mapu stranicu, međutim začudili bi se koliko web stranica ih nema. Slike, Video i XML mape za novosti Također uz „običnu“ mapu stranicu, možete kreirati XML mapu stranicu za slike i XML mapu stranicu za video zapise. Takve mape stranice su odličan način da informirate Google pobirača (Googlebota) o slikama koje imate na web stranicama, URL na kojem se nalaze, ALT tekstu i slično. Isto vrijedi i o videozapisima tj. u XML mapi stranica možete reći Googleu gdje se nalazi videozapis, tagove vezane uz zapis, trajanje i naslov videozapisa. Dobra je praksa da XML mapama stranica dajete imena koja će ih samoopisati npr. image-sitemap za slike, video-sitemap za video zapise i news-sitemap za novosti.

Upitno je da li uopće potrebno kreiranje posebne XML sitemape za novosti ako je poznato da će i obična mapa stranica dobro odraditi posao. Izrada takve mape identična je izradi mape stranica koja se odnosi na sliku i videozapise. Pravilo kod izrade ovakvih mapa stranica bilo bi slijedeće. Ukoliko imate news portala koji na dnevnoj bazi objavljuje na desetke članaka, tada se isplati izraditi ovakvu mapu stranicu, međutim ukoliko objavljujete nekoliko članaka tjedno tada će Vam biti dovoljno i obična mapa stranica. Ukoliko se odlučite za izradu posebne mape stranice za novosti tada ćete u nju moći smjestiti informacije za svaki određeni članak kao što su relevantne ključne riječi, žanrovi i sl.

Metapodaci i Google – 2.dio

Jedno od vrlo važnih područja su lokalni direktoriji. Iako su oni odvojeni od bilo koja XML mapa stranica koje se mogu postaviti na Google Search konzoli, ukoliko poslujete na više od 10 lokacija, možete kreirate XML feed koji potom postavljate na Google Places za tvrtke (Google Places for Business). Trenutačno prevladava mišljenje da ukoliko radite ručne unose za lokaciju tvrtke da će Vaša stranica bolje kotirati na Googleu, međutim takva nagađanja zasad nisu potvrđena stvarnim podacima. Ukoliko imate nekoliko desetaka lokacija koje trebate postaviti na Google places tada niti nemate drugog izbora nego da dodate sve lokacije automatskim putem.

Google omogućava dodavanje lokacije na vrlo jednostavan način. Unutar Google places for Business postoji sučelje koji Vas vodi korak po korak kako dodati datoteku koji sadrži sve lokacije na kojima se nalazi vaš tvrtka. Obzirom da Google odnedavno kod ispisa rezultata ubacuje i Google places rezultate vrijeme je da i Vi napravite svoju Google places stranicu. Ukoliko želite da Vam se Google placese stranica postavi i optmizira na profesionalnoj razini slobodno nas kontaktirajte još danas. Da biste mogli dostaviti Googleu svoj feed o proizvodima koje prodajete morate otvoriti račun u Google centru za trgovce (Google Merchant Center), te putem sučelja unutar Google centra za trgovce postaviti svoje feedove. Prije nego što postavite feedove morate zadovoljiti slijedeća pravila. Za svaki jezik morate imati posebne stranice, proizvodi unutar tog jezika moraju biti na domaćoj valuti te mora postojati mogućnost dostave kroz cijelu zemlju.

Dakle ukoliko želite postaviti feed za Njemačku, morate imati kompletan Web shop na Njemačkom, sa cijenama koje su iskazane u eurima i mogućnost dostave na područje cijele Njemačke. Prednost postavljanje takvih feedova u Google centru za trgovce je mogućnost da se Vaši proizvodi izlistavaju u specijaliziranoj Googleovoj tražilici za proizvode koju koristi veliki broj korisnika u gore navedenim zemljama. Google tražilica za proizvode omogućuje korisnicima da na brz i jednostavan način dođu do informacijama o velikom broju proizvoda. Rich Snippets Rich (slika kako izgledaju rich snippeti) snippeti nisu kao XML mape stranica.

Oni se više smatraju mikroformatom koji vam omogućava da Google označite sadržaj koji će Googleu omogućiti da Vaš sadržaj ispiše uz rezultate pokraj vaše stranice. Trenutačno dostupni snippeti su za mišljenja, događaje, recepte, ljude, proizvode i tvrtke. Poznata je činjenica da sve što Vas izdvaja od konkurencije (kao npr. rich snippeti) može dovesti do većeg Click trough Ratea. Što nas čeka u budućnosti? Pisali smo već o prihvaćanju schema.org od velike trojke, Google će dodati 100 novih oznaka za sadržaj te je svakako već sad vrijeme da počnete razmišljati o tome da sav sadržaj koji izraditi formatirate prema novim pravilima.

Ciljani promet za web stranice

Web stranica ne može preživjeti bez prometa. Promet je glavni razlog zbog kojeg će web stranica ostvariti prodaju ili dobiti pretplatnika za određeni servis. Dakle možemo reći da je promet ključni faktor u zaradi web stranice.

Ciljani promet sa druge strane se odnosi na posjetitelje koji već imaju interes o sadržaju Vaše web stranice, te će ju zbog toga stalno posjećivati. Zašto će se posjetitelji često vraćati na web stranicu? Vjerojatno zato što imate sadržaj koji apelira na njihove potrebe i nastavit će se vraćati tako dugo dok održavate visoku kvalitetu svojeg sadržaja.

Web analitika

Jedino kvalitetna web analitika otkriva uspješnost web stranice

Kako doći do ciljanog prometa?

Jedan od najjednostavnijih načina za dobivanja ciljanog prometa na Vašu web stranicu je od drugih srodnih web stranica – web stranica koje tretiraju pitanja u istom području kao i Vi. Ako ste u mogućnosti naći web stranice sa visokim i konstantnim ciljanim prometom, Vaša stranica će profitirati od toga.

Možete početi tako da ostavljate komentare na tim stranicama i nakon vremena proširite svoje napore na pisanje gostujućih članaka.

Ukoliko takve stranice imaju oglasni prostor tada možete zakupiti baner na toj stranici.

Forumi

Forumi su mjesta koje svakodnevno posjećuje puno ljudi da bi pronašli rješenje za svoj problem, obogatili svoje znanje i saznali što rade drugi ljudi u njihovom području. Mnogi se ljudi okupljaju na forumima poput forum.hr na kojem se vode rasprave i pomažu jedni drugima. Pridružite se forumima koji se odnose na područje sa kojim se bavi Vaša stranica. U svoj potpis možete staviti link na Vašu web stranicu i kratak opis stranice, tako da svaki put kad objavite neki post na forumu pokazat će se i Vaš potpis. Ovdje morate voditi računa da ne postate bez doprinosa diskusiji, već samo zbog toga da bi se pojavilo što više Vaših potpisa, već morate uvijek doprinositi diskusiji. Ukoliko se ipak odlučite za postanje bez razloga samo da se vidi Vaš potpis tada će Vas račun gotovo sigurno biti ukinut od strane administratora foruma, a svi Vaši postovi će se obrisati.

Tražilice

Sa tražilica može dobiti plaćeni i besplatni promet. Plaćeni promet na tražilicama, poput Google Adwordsa može biti skup ukoliko dobro ne izračunate ROI za oglašavanje, međutim zajamčena Vam je određena količina posjetitelja koje zanimaju točno određene ključne riječi koje Vi specificirate.

Do besplatnog promet sa tražilica (naziva se još i organski promet) dolazite tako da kad korisnik upiše neku ključnu riječ u tražilica Vaša stranica bude među prva tri rezultata. Da biste to postigli trebate optimizirate vašu stranicu za ključne riječi za koje želite imati promet.

Društvene mreže

Na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter možete u vrlo kratkom roku doprijeti do velikog broja ljudi koji su zainteresirani za područje kojim se Vaša Web stranica bavi. Ukoliko je to pogodno za sadržaj koji imate na web stranici možete iskoristiti i ostale mreže kao što su Youtube i Vimeo za video sadržaj i Slideshare za dokumente i prezentacije.

Važnost ciljanog prometa?

Ulaganja u internet marketing sve su veće, u Hrvatskoj je u 2010 godini potrošeno više od 130 milijuna kuna u internet oglašavanje. Tržište još uvijek ima potencijala za rast, međutim što će biti više oglašivača na tržištu poskupjet će i cijene oglašavanja. Tako da je od iznimne važnosti da se oglašavate samo na portalima koji će Vam donositi ciljani promet. Ciljani promet će Vam omogućiti veću konverziju posjetitelja u klijente i samim time smanjiti potrebu velikog ulaganja u internet marketing.